Od Gozdowa Młyn, aż po most między cmentarzem a kościołem. Powierzchnia sztucznego zalewu w Gozdowie ma objąć 22 hektary. Kilkanaście dni temu na łamach gazety informowaliśmy o planach wybudowania sztucznego zalewu w Gozdowie. Odwiedziliśmy z kamerą tereny, które mają być przeznaczone pod tę inwestycję.
Wśród mieszkańców sprawa budzi spore emocje. Zwolenników jak i przeciwników powstania jeziora nie brakuje. Akwen, oprócz walorów turystycznych, ma zapobiegać powodziom i służyć rozwojowi rolnictwa. Czy mieszkańcy, którzy zwykle przy tak dużych zmianach bywają nieufni, przekonają się do pomysłu i czy rzeczywiście akwen wpłynie na rozwój ich miejscowości? Na obecnym etapie trudno znaleźć odpowiedź na to pytanie.