Dziennikarze oraz redaktor naczelny jak co tydzień polecają najnowsze wydanie „WW”.