Zespół Szkół Politechnicznych podpisał umowę o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego z firmami Volkswagen Poznań i Gestamp. Konferencja zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych naszego powiatu oraz prezesów wspomnianych firm.