Nad czym w tym tygodniu pracowali dziennikarze „WW”? Każdy z nich odpowiada w swoim imieniu.