Czy wiecie, że Kaczanowo ma swoją legendę o spalonej czarownicy?

W 1730 roku złośliwa Jagniszka została poddana inkwizycji i legalnym sądem skazana na spalenie, które nastąpiło w lesie za wsią. Miejsce tej egzekucji nazywane jest do dziś spalonką.

Więcej ciekawych informacji o Kaczanowie, znajdziecie w dzisiejszym odcinku #CoTam.