Czas poświęcony na przygotowanie tego odcinka #CoTam upłynął nam na poszukiwaniu zimnych ogrodników. O tej krótkiej podróży, o zimnej Zośce i pewnej suchej studni opowie Wam ten film. Zapraszamy!