W ogólnopolskim finale jubileuszowej XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych wielki sukces odnieśli uczniowie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni. Marta Wojtaszak zajęła I miejsce wygrywając tym samym olimpiadę w bloku weterynaria, a Krzysztof Jesiołowski uplasował się na II miejscu w bloku produkcja zwierzęca.