Na uroczystej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego, która odbyła się w Grzybowie radni przyjęli specjalną deklarację z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.