Co najmniej 60 studentów ma rozpocząć naukę w wrzesińskim wydziale zamiejscowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Zgodę na powstanie we Wrześni wydziału, w czerwcu wyraziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiły we wtorek na władze uczelni oraz władze uczelni. Studenci będą się uczyć w salach dydaktycznych likwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, a także Zespołu Szkól Politechnicznych.