Trzynastu nauczycieli z sześciu krajów odwiedziło Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Do Wrześni przyjechali pedagodzy z Niemiec, Hiszpanii, Norwegii, Węgier, Francji i Grecji. Wszyscy są koordynatorami europejskiego programu Erasmus+, w którym uczestniczy ZSTiO. We wtorek 27 września goście z zagranicy odwiedzili naszą redakcję.