W dzisiejszym odcinku naszej sondy ulicznej zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta czy często podróżują pociągiem.