W tym odcinku naszej sondy ulicznej zapytaliśmy o to, iloma językami władają pytane przez nas osoby. Jak się okazało potrafiły przedstawić się w kilku językach. Więcej w materiale wideo. Zapraszamy do oglądania!