Uroczystości związane z obchodami powiatowego Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 12 października w Pałacu na Opieszynie. Tradycyjnie zostały przyznane Nagrody Starosty. W tym roku otrzymali je: Joanna Tabaczyńska (LO), Małgorzata Głowacka, Joanna Anielak i Grzegorz Ordan (ZSP), Iwona Groblewska-Michalak i Barbara Zawal (ZSTiO), Maciej Mielczarek (ZSZ nr 2), Ewa Górczyńska (ZSS) i Elżbieta Tomczak (PPP). Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymały: Elżbieta Kotłuniak-Kierzek i Hanna Ludwiczak (ZSS).