Wczoraj, 10 października odbyła się pikieta nauczycieli pod gmachem Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeciwko planowanej reformie szkolnictwa, która zakłada m.in. przywrócenie ośmioletnich podstawówek. W pikiecie wziął udział prezes ZNP we Wrześni – Janusz Czyż. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z panem Januszem, którą przeprowadził Waldemar Śliwczyński.