Czy jest Pan/Pani za kupnem zespołu pałacowo-parkowego w Nekli (działka nr 273) przez gminę Nekla za kwotę 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) przypadku jego odzyskania przez spadkobierców rodziny Żółtowskich? – na tak postawione pytanie 11 grudnia odpowiedzą w referendum mieszkańcy gminy Nekla. Odpowiednią uchwałę podjęła rada miejska gminy Nekla.