Świetlica Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni dysponuje dwoma pomieszczeniami. Uczniowie klas 1-3 korzystają ze świetlicy przy ul Batorego, natomiast starsze klasy podstawówki mogą spędzić czas na świetlicy przy ul. Słowackiego.