Tolerancja to poszanowanie czyichś poglądów, upodobań, różniących się od własnych, nie oznacza jednak ich akceptacji. Czy mieszkańcy naszego regionu znają definicję tego słowa i czy są tolerancyjni? Sprawdźcie sami.