Poseł Bartosz Józwiak z Kukiz 15’ podsumował swój pierwszy rok pracy w Sejmie. Na koncie ma jeden duży sukces. Pozyskanie funduszy na budowę nowej komendy straży pożarnej.