W poniedziałek w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie odbyło się spotkanie wójta i radnych z nauczycielami rodzicami i mieszkańcami. Tematem była reforma oświaty wywołana likwidacją gimnazjum. Spotkanie odbyło się w ramach wspólnego posiedzenia komisji rady. Sala sesyjna urzędu wypełniła się po brzegi. Milena Gąsiorek, kierownik referatu przedstawiła założenia zmian w sieci szkół w roku szkolnym 2017/2018. W dyskusji aktywni byli zwłaszcza nauczyciele i rodzice z Grabowa Królewskiego, którzy dopytywali o szczegóły, a także intencje przyświecające wójtowi Teresie Waszak w dwóch wariantach reformy.