Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi 2000 złotych brutto. Podwyżka płacy minimalnej sprawia, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1459 złotych. Zapytaliśmy mieszkańców naszego regionu ile ich zdaniem trzeba zarabiać żeby żyć godnie.