„Usłysz Świat” to prezentacja, która odbyła się 15 lutego dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku oraz zaproszonych gości. Poruszana problematyka to poszerzenie wiedzy na temat leczenia niedosłuchów wśród społeczeństwa oraz zwiększenie świadomości na temat leczenia głuchoty. Osobami prowadzącymi byli: Marcin Czerniak – użytkownik implantu, oraz inżynier kliniczny Karol Wójtowicz z firmy Medicus.