Zgodnie z definicją suwerenność możemy podzielić na dwa rodzaje: wewnętrzną i zewnętrzną. Suwerenność zewnętrzna gwarantuje, że państwo jest niezależne od innych państw w podejmowaniu decyzji. Z kolei suwerenność wewnętrzna polega na tym, że władza sama może decydować o zakresie swojego działania. Należy pamiętać o tym, że suwerenem w naszym kraju jest naród, który sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli.