Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni po raz trzeci zorganizowała warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego, które skierowane były dla druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu.