„Serce na łapie” to przedsięwzięcie mające na celu zachęcenie ludzi do pomocy zwierzętom. Karmę, koce, smycze i inne artykuły dla piesków z wrzesińskiego schroniska można dostarczać do Liceum im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Więcej w materiale wideo