Ulica Pilska, która jest równoległą drogą do ul. Fromborskiej i Objazdowej, powstała stosunkowo niedawno. Jej nieuregulowany kształt i brak odpowiedniej nawierzchni sprawił, że do tej pory korzystali z niej głównie mieszkańcy bloków, które dwa lata temu zaczęła budować w tym rejonie firma Nowbud. Niebawem ma się to jednak zmienić. Właśnie prowadzone są prace związane z przebudową tej ulicy.