Starosta Dionizy Jaśniewicz zaprosił mieszkańców Marzenina i Kawęczyna na spotkanie w sprawie fermy drobiu. Sam jednak nie dotarł.