Krzysztof Grabowski wicemarszałek województwa wielkopolskiego podpisał dzisiaj trzy umowy na wsparcie budowy kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych i Borzykowie oraz oczyszczalni ścieków w Chłapowie (gm. Dominowo). Odbyło się to podczas małej uroczystości w Kołaczkowie.