Od 7 lipca, przez trzy dni, na wrzesińskim kempingu odbywał się IV Ogólnopolski Piknik Rodzin Dzieci z Autyzmem.